Ikäihmisten tarpeet ovat hyvin erilaisia

Lähes jokaisessa vaalikoneessa kysytään, pitäisikö vanhustenhuollon painopistettä siirtää palveluasumisesta kodeissa annettavaan hoivaan. Tämän ei pitäisi olla ”joko-tai”-kysymys. Jokaisen ikääntyvän tulee saada tarvitsemaansa apua ja hoivaa kotiin tai laitosasumiseen. Osalle riittää kevyt asiointi- tai kotiapu silloin tällöin, osa tarvitsee apua kokonaisvaltaisemmin.

Vanhuuseläkeläisten ikähaitari on jopa 40 vuotta

On ensinnäkin huomioitava, että vanhuuseläkkeellä olevien ihmisten ikähaitari on pitkä. Useimmat jäävät eläkkeelle noin 65-vuotiaina ja yhä useampi elää tosi vanhaksi eli yli 90-vuotiaiksi tai jopa yli satavuotiaiksi. Vanhuuseläkkeen alussa moni viettää aktiivista ”myöhäiskeski-ikää”, jolloin harrastetaan ja pärjätään kotona hyvin. Iän karttuessa lähes jokainen meistä tarvitsee ennemmin tai myöhemmin ainakin jonkin verran tukea ja hoivaa.

Kotona vai hoivakodissa?

Mielestäni jokaisen tulisi saada asua kotonaan niin kauan kuin se itsenäisesti tai palvelujen turvin tuntuu hyvältä ja turvalliselta. Myös ympärivuorokautista hoivaa tarjoava asumisvaihtoehto pitää olla saatavilla niille, jotka sitä tarvitsevat. Tarvitaan siis riittävästi henkilöstöä sekä kodeissa annettavaan hoivaan että palveluasumiseen.
Vanhustenhoidosta ei voi enää säästää, sillä siitä on jo nipistetty viimeisetkin ”löysät pois”.