Sosiaalipalvelut siirtyvät hyvinvointialueille

Yksi sosiaalipalveluiden osa-alue on perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalityö. Niiden kauttaa saa apua silloin, kun arki on erityisen kuormittavaa tai kun perheessä tarvitaan apua ja tukea vaikeassa elämäntilanteessa selviytymiseen. Ensin tehdään palvelutarpeen arviointi. Sen jälkeen perhe voi saada esim. tukihenkilön tai muuta apua. Erityisen vaikeissa tilanteissa kyseeseen tulee lapsen huostaanotto.

Arki on harvoin pelkkää piparintuoksua

Lasten ja nuorten tukeminen on erityisen tärkeää, jotta he voivat kasvaa ja kehittyä rauhassa. Tuen turvin voidaan auttaa mm. siinä, että koulu tulee käytyä loppuun, mikä puolestaan helpottaa arjessa ja työelämässä myöhemmin. Mediassa on ollut juttua siitä, miten sosiaalityöntekijöillä on usein liian monta asiakasta voidakseen rauhassa keskittyä auttamaan asiakasta ongelmiensa ratkaisemisessa.

Pidetään huolta kaikista!

On tietysti myös koko yhteiskunnan etu, että perheissä päästään ongelmista yli ja näin ollen koko yhteiskunnassa voidaan keskimäärin paremmin.